2
suncokret

AGROVESTI

Ruma: POJAČANA AKTIVNOST SIVE REPINE PIPE

Ruma (29. mart 2017.) - Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi koja je izuzetno osetljiva na štete od sive repine pipe (9-10 BBCH: klica probija površinu zemljišta; kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode).


Fenofaza

Na lokalitetu Inđija, gde su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu registrovana 22.03., sa porastom temperature poslednjih nekoliko dana došlo je do intenziviranja njenog izlaska sa mesta prezimljavanja, kao i do pojave na novom repištu (zbog blizine starog repišta i odsustva lovnih kanala).

Na lokalitetu Dobrinci prva imaga na starom repištu registrovana su 24.03. i beleže se svakodnevni ulovi, dok na novom repištu još nije uočeno njeno prisustvo.

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele na kojima je šećerna repa počela da niče i koje se nalaze u neposrednoj blizini starih repišta sa kojih ova štetočina migrira. Ubrzo, sa daljim porastom temperature očekuje se njeno masovno preletanje na novoposejana repišta.

Proizvođačima se preporučuje svakodnevni obilazak novih repišta (u najtoplijem delu dana) u cilju utvrđivanja prisustva repine pipe. Ukoliko se ustanovi brojnost od 1-3 pipe/10 m2, izvršiti tretman nekim od registrovanih insekticida:

  • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 1,5-2 l/ha
  • Nurelle D ili Konzul (a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1,5-2 l/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Ruma: POJAČANA AKTIVNOST SIVE REPINE PIPE ::