2
suncokret

AGROVESTI

Sombor: ZAŠTITA JEČMA

Sombor (04. april 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi vlatanja – od početka rasta stabljike pa do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Riđica i Gakovo registrovano je prisustvo simptoma različitih vrsta pegavosti (ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia colo-cygni i mrežasta pegavost lista ječma - Pyrenophora teres) na više od 10% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka.

U onim usevima u kojima se registruje 10 % zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida:

  • Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
  • Amistar ekstra (a.m.azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
  • Antre plus (a.m.tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha
  • Falcon EC 460 (a.m.tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Sombor: ZAŠTITA JEČMA ::