2
suncokret

AGROVESTI

Senta: ZASTITA BRESKVE I NEKTARINE

Senta (07. april 2017.) - Breskva i nektarina se na terenu RC Senta nalaze u fenofazi 67-69 BBCH skale: cvetovi venu, većina latica opala - kraj cvetanja, sve latice opale.

Pregledom zasada i metodom otresanja cvetova, registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp.) koji oštećuju tek zametnute plodove, prouzrokujući simptome nekroze, deformacije plodova i pucanje tkiva, što može značajno da smanjuje njihovu tržišnu vrednost.


Imago tripsa

U fazi precvetavanja, u cilju suzbijanja tripsa, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije spinosad: Laser 240-SC u koncentraciji od 0,04%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Senta: ZASTITA BRESKVE I NEKTARINE ::