2
suncokret

AGROVESTI

NEDOSTAJE VLAGE PRED SETVU

Bačinci (07. april 2017.) - Klimatske prilike kojima je trebalo da započnemo zasnivanje nove proizvodnje ove godine, mogle su biti povoljnije. Iza nas je blaga zima sa temperaturama dosta višim od prosečnih, uz evidentan manjak zimskih padavina i rezervi zimske vlage. To potvrđuju i poljoprivrednici koji na parcelama rade poslednje pripreme pred setvu i kontrolišu stanje vlage.

Prognoza vremena za april mesec ove godine u periodu od 10. do 30. aprila pokazuje da će verovatnoće padavina biti ispod i u granicama višegodišnjeg proseka. Kretaće se od 5 do 35 mm po kvadratnom metru.

Najveći problem ukoliko se situacija sa malom količinom padavina nastavi i nedovoljnim rezervama vode u zemljištu imaće pšenica iz ranijih rokova setve. Faza vlatanja u kojoj se nalazi je period kada se menja odnos korenovog sistema i nadzemnog dela biljke za šta je neophodna voda da bi proces bio uspešan.

Više temperature od prosečnih, veći broj dana sa pojačanim vetrovima i nedostatak padavina, vladale su u proteklom periodu. Kiša je u najavi za naredni period pa ostaje da se vidi kakva će efekat ostaviti na pšenici, i ostalim ratarskim kulturama koje su posejane i koje će tek biti posejane na parcelama.


Ilustracija: RTV (Živan Negovanović)
Izvor: Tanjug

:: AgroVizija Portal :: NEDOSTAJE VLAGE PRED SETVU ::