2
suncokret

AGROVESTI

Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE

Novi Sad (07. april 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi puno cvetanje (BBCH 65), do faze cvetovi venu: većina latica otpada (BBCH 67).Ajdared BBCH 65

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđen je visok nivo dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Takođe, na hvataču spora registrovano je i oslobađanje askospora ove gljive u prirodnim uslovima.


Askospora Venturia inaequalis

S obzirom na osetljivu fazu razvoja jabuke, kao i na najavljene nestabilne vremenske prilike proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal-80, Caiman, Dithane DG neotec u količini 2,5 kg/ha.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi kresoksim-metila: Stroby DF, Ardent 50 SC u količini 200g/ha


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: Novi Sad: ZAŠTITA JABUKE ::