2
suncokret

AGROVESTI

ZAŠTITA JABUKE


(10. maj 2017.) - Na području delovanja RC Novi Sad jabuka se nalaze u fazi razvoja ploda: veličina ploda do 20 mm (BBCH 72).


Zlatni Delišes BBCH 72

Uslovi koji trenutno vladaju su povoljni za razvoj patogena, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) kao i prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). U cilju zaštite plodova i listova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

  • Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) 0,075% + Captan 50 WP (kaptan) 0,3%

Vizuelnim pregledom jabuka registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine.


Jaje C. pomonella

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Runner 240 SC (metoksifenozid) u koncentraciji 0,04-0,06%.


Izvor: PIS zaštite bilja AP Vojvodine

:: AgroVizija Portal :: ZAŠTITA JABUKE ::