2
suncokret

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AGROVESTI

31.05.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA JABUKA

Učestale padavine u poslednjih nekoliko dana stvorile su povoljne uslove za infekciju patogenom Venturia inaequalis (čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke). Kod proizvođača koji tretmane nisu izveli na vreme ili nisu koristili optimalne kombinacije fungicida već je došlo do pojave simptoma na lišću i delom na plodovima.

U cilju zaštite jabuka preporučuje se proizvođačima da što pre izvrše tretman preparatima sistemičnog i preventivnog delovanja u cilju sprečavanja nastanka novih primarnih zaraza kao i zaustavljanja ciklusa sekundarnih infekcija:

  • GALILEO - u koncentraciji 0,1% ili METOD 480SC - u koncentraciji 0,3% + SEKVENCA - u koncentraciji 0,03%

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leuchotricha) takođe ima idealne uslove za razvoj, a to su pojačani rast lastara, visoke temperature i visoka relativna vlažnost vazduha. Za suzbijanje ovog patogena preporučujemo upotrebu fungicida FOTON - u koncentraciji 0,02%.

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), za čije suzbijanje preporučujemo tretman insekticidom larvicidnog delovanja:

  • RADAR 300 EW - u koncentraciji 0,3% ili KONZUL - u koncentraciji 0,1%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Izvor: Galenika-Fitofarmacija

:: AgroVizija Portal :: 31.05.2017. - PREPORUKE ZA ZAŠTITU ZASADA JABUKA ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana