2
suncokret

AGROVESTI

MERE ZAŠTITE VINOVE LOZE


Ruma (15. jun 2017.) - Vinova loza se nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvetanja do faze precvetavanja.

Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze, u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače i pepelnice, može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa. Zato su neophodne mere zaštite.

Osim toga neophodno je uraditi povijanje dugačkih rodnih delova sa ciljem pospešivanje aktiviranja svih okaca.

Povijanje na lozi može biti različito,a to zavisi od bujnosti sorte i sistema gajenja. Što je sorta bujnija, povijanje treba da bude jače, kažu stručnjaci.

Glavni razlog je pospešivanje rodnosti. Osim ovog posla, u prethodnom periodu odrađena je zaštita od najvažnijih oboljenja.

Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature. U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice, preporučuje se primena preparata.

Pored navedenog u toku je i intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca kojeg za sada u molovinskim vinogradima nema.

Međutim u pojedinim fruškogorskorskim vinogorjima registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Za takve situacije preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo poželjna je primena nekog od insekticida.


Ilustracija: RTV
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: MERE ZAŠTITE VINOVE LOZE ::