2
suncokret

AGROVESTI

MOGUĆA POJAVA GRINJA U USEVIMA SOJE

Šid (06. jul 2017.) - Grinje u soji obično u većoj meri nalazimo u letnjem periodu kada imamo visoke temperature u intervalu od 25 do 30 stepeni i suvo vreme koje pogoduje razvoju. U takvim uslovima grinje razviju i više od 10 generacija.

Štete čine sisajući biljne sokove najčešće na naličju lista. Na licu lista štete se vide u obliku sitnih sivkastih pegica. Kod jakog napada list dobija žutu pa crvenkastu boju, suši se i otpada.

Sa donje strane lista kod jakog napada nalazimo paučinaste prevlake u kojima se mogu primetiti grinje.

Ukoliko se ne prati pojava ove štetočine u povoljnim uslovima za njihov razvoj može doći do znatnog smanjenja prinosa. Za suzbijanje ove štetočine kod nas se koriste akaricidi.


Ilustracija: RTV (Martin Martinov)
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: MOGUĆA POJAVA GRINJA U USEVIMA SOJE ::