2
suncokret

AGROVESTI

PRIKUPLJANJE AMBALAŽA PESTICIDA U ŠIDU

Šid (11. jul 2017.) - Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu proizvodnje sredstva za zaštitu bilja je bezbednost ljudi i okoline. Zajedno sa njima, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva postaje otpad. Da bi se podigla svest kod poljoprivrednika, svake godine organizuje se prikupljanje ambalažnog otpada.

Poljoprivrednik je prvi posednik otpada nakon upotrebe sredstva na parceli. Kako bi isti bio adekvatno zbrinut, Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji "SECPA" organizuje prikupljanje. Ove godine prikupjanje u Sremu otpočelo je na području sela šidske opštine.

Ambalažu koja će se uključiti u sistem sakupljanja i zbrinjavanja prema uputstvima proizvođača, distributera i sakupljača otpada, obavezno je tri puta ispirati od ostataka sredstava za zaštitu bilja pre same predaje.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne sme se zakopavati, bacati u vodotokove ili spaljivati zbog stvaranja otrovnih gasova.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, svi odgovorni činioci uvoznici, odnosno proizvođači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Ambalaža ima važnu ulogu u sigurnoj isporuci i upotrebi sredstava za zaštitu bilja, pri čemu se smanjuje na najmanju moguću meru rizik gubitka u lancu plasmana kao i izloženosti korisnika. Udruženje "SECPA", zajedno sa svojim članicama, intenzivno sarađuje sa korisnicima sredstava kako bi se obezbedio efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

Akcija će se nastaviti i u narednim danima na području Srema.


Ilustracija: RTV
Izvor: RTV

:: AgroVizija Portal :: PRIKUPLJANJE AMBALAŽA PESTICIDA U ŠIDU ::