2
suncokret

AGROVESTI

KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 24.07.-28.07.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 24. do 28 jula 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (28. jul 2017.) - Duži period osnovna tema na tržištu primarnog agrara nisu trenutne cene, nego vremenski uslovi i očekivani rod. Negativni efekti nepovoljnih klimatskih uslova su uticali na manji rod pšenice, a nastavak nepovoljnih uslova, pre svega izrazito visoke temperature i nedostatak padavina, sve više ostavljaju posledice na prolećne kulture. 

Iako je u proseku stanje useva znatno ispod prošlogodišnjih u ovo doba godine, značajne oscilacije se mogu videti i od njive do njive, a sve u zavisnosti od primenjene agrotehnike, semena, đubriva, rokova setve, gustine biljaka itd. Dok je prethodna godina, usled izrazito povoljnih vremenskih uslova, dozvoljavala određeno eksperimentisanje prilikom setve, ova će biti izrazito surova prema svim odstupanjima. Naravno, nedostatak padavina i visoke temperature su u nekim oblastima desetkovale useve, bez obzira na sve preduzete mere.

Iščekivanja u vezi daljih dešavanja na tržištu, uz pad intenziteta trgovanja u ovo doba godine, su doveli do slabijeg berzanskog trgovanja. Ukupno je prometovano 1.312 tona robe, što je za 52,12% pad u odnosu na prethodnu nedelju, čija je vrednost iznosila 25.353.680,00 dinara ili za 53,83% manje.

Tokom tekuće nedelje kukuruz je beležio pozitivan trend, čija se cena kretala u opsegu od 16,80 do 17,10 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 16,95 din (18,65 din/kg sa PDV-om), što je međutim pad za 0,33% u odnosu na prošlonedeljni ponder.

Pšenica je, za razliku od kukuruza, imala negativan cenovni trend, a takođe je prvi put od početka žetve registrovan prvi pad cene na nedeljnom nivou. Tržište se smiruje, a prosečna cena je iznosila 17,65 din (19,41 din/kg sa PDV-om), što je za 1,10% pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Pored gore navedenih žitarica, prometovana je raž po ceni koja se nije menjala u odnosu na prethodnu nedelju i iznosila je 17,00 din (18,70 sa PDV-om).

Cena kukuruza je rasla, a pšenice padala, pa su one gotovo anulirale promenu vrednosti PRODEX-a u odnosu na prethodnu nedelju. PRODEX je na dan 27.07.2017. bio na nivou od 211,09 indeksnih poena, odnosno za poslednjih sedam dana viši je za svega 0,09 poena.

:: AgroVizija Portal :: KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA<br />NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 24.07.-28.07.2017. ::