2
suncokret

AGROVESTI

POTPISANI UGOVORI O UREĐENJU 860 KILOMETARA ATARSKIH PUTEVA

(28. avgust 2017.) - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, zaključilo je danas 28. avgusta 2017. godine, ugovore o korišćenju sredstava za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta sa predstavnicima 67 jedinica lokalnih samouprava sa teritorije centralne Srbije.

Za uređenje nekategorisanih puteva i otresišta, budžetom Republike Srbije i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, predviđena su sredstva u iznosu od 851 milion dinara, od čega Ministarstvo učestvuje sa više od 249 miliona dinara.

„Ove godine planira se obnova oko 860 kilometara seoskih puteva. Uz komasaciju, uređenje poljskih puteva i otresišta je jedna od najznačajnijih mera kojom se na komplesan način upravlja zemljištem i kojom se poboljšavaju uslovi života i rada poljoprivrednika, ali i svih drugih ljudi koji žive u ruralnom području“, rekao je državni sekretar Velimir Stanojević prilikom potpisivanja ugovora.

On je iskazao zadovoljstvo što se svake godine povećava broj zainteresovanih lokalnih samouprava koje konkurišu za ovu meru ministarstva od koje će, kako je istakao, korist imati više hiljada poljoprivrednih proizvođača.

Tokom prethodne tri godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zajedno sa lokalnim samoupravama uložilo je 2,2 milijarde dinara za uređenje 2.500 kilometara atarskih puteva.

Seoski putevi u dobrom stanju obezbeđuju lakši i bliži pristup poljoprivrednim površinama, smanjuju potrošnju goriva, čuvaju kvalitet poljoprivrednih proizvoda prilikom njihovog transporta, produžuju vek poljoprivrednoj mehanizaciji i obezbeđuju sigurniji saobraćaj.


Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

:: AgroVizija Portal :: POTPISANI UGOVORI O UREĐENJU 860 KILOMETARA ATARSKIH PUTEVA ::