2
suncokret

AGROVESTI

KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 09.-13.10.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 09. do 13. oktobra 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (13. oktobar 2017.) - Proteklu nedelju na novosadskoj Produktnoj berzi obeležila je trgovina kukuruzom kako cenovno tako i količinski. Rast cene kukuruza uticaće na rast cena ostalih žitarica. Za žetvu kukuruza i zrna soje se može reći da je skoro završena. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 3.500 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 71.359.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski obim prometa je veći za 97,18%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 59,78%.

Kukuruz ove nedelje je doživeo značajan cenovni skok u odnosu na upoređujući podatak iz prethodne sedmice. Žuto zrno je na robnoj berzi uzelo količinski apsolutni primat u trgovanju. Ukupna prometovana količina je iznosila 3.175 tona. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 17,50 do 18,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosi je 18,07 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,88 din/kg sa PDV-om) što predstavlja cenovni rast od 5,07% u odnosu na prethodnu nedelju. 

Pšenica se trgovala po neznatno višim cenama u odnosu na prethodnu nedelju, a kretala se u cenovnom opsegu od 18,00 do 18,30 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena pšenice je iznosila 18,14 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,95 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,64%  u odnosu na prethodnu nedelju.

Cena soje kao i prethodne nedelje beleži blagi rast. Ponderisana cena zrna soje iznosila je 50,50 dinara po kilogramu bez PDV-a (55,55 din/kg sa PDV-om) što predstavlja cenovni rast od 1,00%  u odnosu na prethodnu nedelju. 

Stočnim ječmom se trgovalo po ceni od 17,80 dinara po kilogramu bez PDV-a (19,58 din/kg sa PDV-om).

Berzanski index PRODEX je na dan 12.10.2017. bio na nivou od 216,01 poena, što je za 6,23 indeksnih poena više u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

:: AgroVizija Portal :: KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA<br />NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 09.-13.10.2017. ::