2
suncokret

AGROVESTI

STOČARIMA I PROIZVOĐAČIMA MLEKA I MESA 65 MILIONA DINARA

Novi Sad (16. oktobar 2017) - Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu, i šumarstvo mr Vuk Radojević, potpisao je danas 60 ugovora sa korisnicima koji su prava na sredstva ostvarili putem konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka, i konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnoj vrednosti od 65 miliona dinara.

„Uvereni smo da će ova mera doprineti poboljšanju kvaliteta mesa i mleka kao i povećanju stočnog fonda, ali istovremeno da se na ovaj način stvori dodatna vrednost kako bi poljoprivrednici na tržište izneli kvalitetan proizvod ili poluproizvod, i time bili konkurentniji na tržištu što treba da dovede do ekonomskog osnaživanja poljoprivrednika“, poručio je Radojević.

Po osnovu konkursne linije za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje stočarskih farmi, potpisano je ukupno 42 ugovora, od čega 16 ugovora za opremanje svinjarskih, 15 za opremanje govedarskih, 6 ugovora za opremanje živinarskih farmi, i 5 ugovora za opremu, pripreme rukovanja i distribucije stočarske hrane, čija ukupna vrednost investicija iznosi 64.137.974,00 dinara pri čemu učešće Sekretarijata iznosi 35.000.000,00 dinara.

Ugovore o dodeli podsticajnih sredstava za uvođenje EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka, potpisalo je 18 korisnika od čega 10 ugovora za adaptaciju objekata i nabavku nove opreme u oblasti proizvodnje mleka, i 8 ugovora za adaptaciju objekata i nabavku nove opreme u oblasti proizvodnje mesa, u ukupnoj vrednosti investicije od 57.460.745,00 dinara, pri čemu učešće Sekretarijata iznosi 30.000.000,00 dinara.

„Većina korisnika, njih 48 od 60, koji su ostvarili subvencije po osnovu ove dve konkursne linije, pripada kategoriji poljoprivrednika koji su dodatno finansijski podržani, a to su: poljoprivrednici mlađi od 40 godina, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i poljoprivrednici koji rade u otežanim uslovima rada, što je dokaz da su ove mere pokrajinskog sekretarijata izazvale veliko interesovanje među tim kategorijama poljoprivrednika“, naveo je pokrajinski sekretar, mr Vuk Radojević.


Izvor: Agroservis

:: AgroVizija Portal :: STOČARIMA I PROIZVOĐAČIMA MLEKA I MESA 65 MILIONA DINARA ::