2
suncokret

AGROVESTI

Tovno govedarstvo: NOVI ODGAJIVAČI I RASE
MOGU OSTVARITI IZVOZ UZ KORIŠĆENJE PAŠNJAKA

Beograd (23. oktobar 2017.) - Uspešni odgajivači tovnih rasa iz Srbije sutra kreću u posetu farmama koje se bave ovim poslom u Hrvatskoj. Na ovoj dvodnevnoj stručnoj ekskurziji oni će posetiti više gazdinstava u okolini Slavonskog Broda, Kutine i Bjelovara. Među našim odgajivačima tovnih rasa goveda poseban interes vlada za saznanje o merama kojima Hrvatska pomaže ovu granu stočarstva i koje rezultate te mere daju, s obzirom da je tamo na listi rasa u sistemu „krava-tele” i simentalsko goveče, što u Srbiji nije slučaj.

U Hrvatskoj se kao tovno goveče, pored simentalske rase, gaji hereford, šarole i angus, a odnedavno i najstarija tovna rasa salers. Predsednik Udruženja „Salers- Hrvatska” dipl. ing. Mirko Devčić za „AgroAervis plus” kaže da će rasa salers postati sve interesantnija za celu jugoistočnu Evropu, jer je reč o visokokvalitetnoj rasi, koju odlikuje lako držanje i kvalitetno meso.

- Potražnja za kvalitetnim visokostandardizovanim goveđim mesom raste sve više i otvorene su mogućnosti ugovaranja plasmana utovljenih grla, kao i prodaja rashlađenih polutki – kaže Devčić i dodaje da je to šansa da se u ovo gajenje preusmere i vlasnici mlečnih farmi.

Trenutno u Srbiji na gazdinstvima farmera nalazi se oko 2.000  rasplodnih umatičenih tovnih grla, a najveća farma hereforda u čistoj rasi je u Ečkoj, odakle su potekli i priplodni bikovi za farme u Čačku, Vračevom Gaju, Šajkašu, Negotinu, Perlezu, Miloševu, kao i za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

- Za dalji razvoj tovnog govedarstva u našoj zemlji, a osnovu čini sistem „krava-tele” i presudno je rešavanje statusa pašnjaka i dugoročan zakup državnih oranica za dopunsku prihranu – kaže Adam Bugar iz Ečke, vlasnik najveće farme hereforda u Srbiji. - Ministarstvo poljoprivrede je prepoznalo tu potrebu stočara i zbog toga nije jasno zbog čega lokalne uprave u mnogim opštinama sprečavaju dugoročan zakup zemlje i besplatno korišćenje pašnjaka, što nalaže Zakon o pašnjacima – tvrdi Bugar i napominje da bez širokog zahvata u tovnom govedarstvu od najavljenog izvoza junetine u Kinu i Tursku neće biti ništa.


Izvor: Agroservis

:: AgroVizija Portal :: Tovno govedarstvo: NOVI ODGAJIVAČI I RASE<br />MOGU OSTVARITI IZVOZ UZ KORIŠĆENJE PAŠNJAKA ::