2
suncokret

AGROVESTI

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 24.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 24.03.2017.
Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA JABUKE

RC Subotica (23. mart 2017.) - Jabuka
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na području RC Subotica utvrđeno je da se jabuka nalazi u zavisnosti od sorte u fenofazi po BBCH od 10 do 11 (zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka, prvi listovi otvoreni).

Opširnije...
Sremska Mitrovica: ZAŠTITA KRUŠKE

Sremska Mitrovica (23. mart 2017.) - Na terenu RC Sremska Mitrovica kruška se u zavisnosti sortimenta nalazi u različitim fazama razvoja. Sorta Viljamovka je u fenofazi 10 BBCH skale (zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju)).

Opširnije...
Vršac: ZAŠTITA JABUKE

Vršac (23. mart 2017.) - Visoke dnevne temperature dovode do brzog otvaranja pupoljaka kod jabuke koje se nalaze u fazama od zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljaka - BBCH 09 (sorte Zlatni delišes) do BBCH 11 - prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni). Kod terminalnih pupoljaka sorte Ajdared registruje se faza zelenih pupoljaka (BBCH 56).

Opširnije...
Beograd: ZAŠTITA JABUKE

Beograd (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, vizuelnim pregledom jabuke konstatovano je da je sorta Ajdared u fenofazi 15 BBCH - većina listova otvoreno ali još uvek ne u punoj veličini. Sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi 11 BBCH - prvi listovi otvoreni, drugi još uvek uvijeni.

Opširnije...
Vršac: ZAŠTITA KAJSIJA

Vršac (23. mart 2017.) - Kajsije se u zavisnosti od sorte nalaze u fazama od cvetna loža otvorena: pojedinačni cvetovi bele ili roze boje (još uvek zatvoreni) - BBCH 57 do punog cvetanja - BBCH 65.

Opširnije...
Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U KAJSIJI

Zrenjanin (23. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom zasada kajsije na lokalitetu Mihajlovo, utvrđeno je da se ova voćna vrsta nalazi u fenofazi od BBCH 59 (većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon) do BBCH 63 (cvetovi 30% otvoreni).

Opširnije...
Zrenjanin: FUNGICIDNI TRETMAN U JABUCI


Zrenjanin (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Zrenjanin, zasadi jabuka se nalaze u sledećim fenofazama:

Opširnije...
Novi Sad: ZAŠTITA BRESAKA I NEKTARINA

Novi Sad (23. mart 2017.) - Na punktu Čerević rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi početak cvetanja 10% cvetova otvoreno (BBCH 61), dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

Opširnije...
Kikinda: ZAŠTITA JABUKE

Kikinda (23. mart 2017.) - Na području delovanja RC Kikinda, zasad jabuke sorte Zlatni Delišes nalazi se u fenofazi BBCH 07-10 (početak pucanja pupoljaka - zeleni listići iznad ljušture pupoljka, prvi listovi se odvajaju tj. mišje uši).

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... 108 ... 110 ... 112 ... 114 ... 116 ... 118 ... 120 ... 122 ... 124 125 126 127 128 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ... 139 ... 141 ... 143 ... 145 ... 147 ... 149 ... 151 ... 153 ... 155 ... 157 ... 159 ... 161 ... 163 ... 165 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal ::