2
suncokret

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

AGROVESTI

08.03.2017. - AKTUELNA ZAŠTITA ZASADA BRESKVE I NEKTARINA

Zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od sorata i područja gajenja, nalaze u fazama kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze vidljivih zelenih listića.

Opširnije...
DEKLARISANO SEME ZA BOLJI PRINOS

Šid (08. mart 2017.) - Stručnjaci svake godine savetuju da se koristi deklarisano seme, a ne ono sa tavana, jer to može da znači loš start sa nižim prinosom. U tom smeru se kreću i preporuke za predstojeću setvu kukuruza.

Opširnije...
MLEČNO OVČARSTVO TRAŽI ŠANSU

Novi Sad (08. mart 2017.) - Iako je tovno ovčarstvo u Vojvodiniu usponu i farmeri u poslednje vreme lako prodaju svoje proizvode po solidnoj ceni, mlečno ovčarstvo je slabo razvijeno.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 08.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 08.03.2017.
Opširnije...
Subotica: ZAŠTITA BRESKVE

RC Subotica (07. mart 2017.) - Breskva
Na punktovima osmatranja – Palić, Bački Vinogradi rane sorte bresaka i nektarina se nalaze u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03) do zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09).

Opširnije...
Bačka Topola: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Bačka Topola (07. mart 2017.) - U regionu Bačke Topole usevi uljane repice se nalaze u fazama od razvoja listova do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Opširnije...
PRIPREME ZA SADNJU KROMPIRA

Šid (07. mart 2017.) - Za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa krompira preduslov je dobro pripremljen semenski sadni materijal krompira odnosno semenski krompir. Priprema za sadnju na otvorenom je u toku a ona obuhvata: izbor sorte, izbor kvalitetnog semena odgovarajućeg porekla, naklijavanje i sečenje krtola. ...

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 07.03.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 07.03.2017.
Opširnije...
Sombor: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Sombor (06. mart 2017.) - Na području delovanja RC Sombor, na punktovima Apatin i Sombor uljana repica se nalazi u fazi od 6 listova razvijeno pa do faze razvoja stabla (po BBCH skali 16-30).

Opširnije...
Kikinda: ZAŠTITA ULJANE REPICE

Kikinda (06. mart 2017.) - Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada 4%.

Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 107 108 109 110 111 ... 113 ... 115 ... 117 ... 119 ... 121 ... 123 ... 125 ... 127 ... 129 ... 131 ... 133 ... 135 ... 137 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal ::

Copyright © EUROMEDIA PLAN - Sremska Mitrovica 2017. - Sva prava zadržana