suncokret

TRŽIŠTE

berza

KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 20.11.-24.11.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 20. do 24. novembra 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (24. novembar 2017.) - Odsustvo značajnije potražnje na tržištu kukuruza i dalje gura cenu ove žitarice na dole. Međutim, iako cena beleži pad, kukuruz je tokom ove nedelje bio najzastupljenija roba u berzanskom trgovanju. Uvozna soja je doprinela cenovnom padu i ove uljarice. Ukupno je u periodu od 20. do 24. novembra prometovano 3.050 tona robe, što predstavlja rast od 56,41% na nedeljnom nivou. Finansijska vrednost prometa je iznosila 55.896.500,00 dinara ili za 46,31% više nego prethodne nedelje.

Preko 80% ovonedeljnog trgovanja je činio kukuruz. Cena kukuruza SRPS kvaliteta je bila na nivou od 17,00 dinara bez PDV-a, tako da se statistički posmatrano cena nije menjala. Međutim, ako posmatramo cenu kukuruza koja je registrovana sa vlagom do 14,5% vidi se da je pad definitivan. Cena kukuruza je nakon dostizanja svog ovosezonskog maksimuma 12. oktobra, kada je registrovano trgovanje po 18,50 dinara bez PDV-a, u konstantnom silaznom trendu i skoro se vratila na nivo sa samog početka žetve. Značajna količina kukuruza koja je prometovana je bila sa vlagom do 14,5%, čija se cena takođe kretala u opsegu od 16,80 do 17,00 dinara bez PDV-a.

Pšenica sa 11,5% proteina, uz klauzulu gratis lagera do kraja januara je registrovana po ceni 18,40 din (20,24 din/kg sa PDV-om).

Posle dužeg vremena je registrovana cena soje. Zrno je u proteklom periodu gotovo konstantno beležilo pad, a kupci nisu hteli da plate soju po onim cenama koje su bile kotirane. Registrovana cena od 48,50 din (53,35 din sa PDV-om) je za 4,34% niža u odnosu na onu sa kraja prethodnog meseca.

Usled pada cena kukuruza i soje, berzanski indeks PRODEX je na dan 23.11.2017. bio na nivou od 211,70 indeksnih poena, što je za 1,33 indeksna poena niže negu pre nedelju dana.

:: Tržište :: KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA<br />NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 20.11.-24.11.2017. ::