suncokret

TRŽIŠTE

berza

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 21.02.2018.

Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 20.02.2018.

VRSTA ROBE ZAKLJUČENA
BERZANSKA CENA
(din/kg sa PDV-om)
KUKURUZ, rod 2017. 17,38
:: Tržište :: BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 21.02.2018. ::