suncokret

TRŽIŠTE

berza

BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 23.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 23.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 22.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 22.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 21.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 21.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 20.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 20.11.2017.
Opširnije...
KOMENTAR NEDELJNOG PROMETA ROBA
NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU 13.11.-17.11.2017.

Promet robe na Produktnoj berzi
od 13. do 17. novembra 2017.

Miloš Janjićvd direktor Produktne berze u Novom Sadu

Novi Sad (17. novembar 2017.) - Na novosadskoj Produktnoj berzi nastavljaju se negativni cenovni trendovi. Cena domaćih roba i dalje su nekonkurentne da bi se aktivnije krenulo sa izvozom. Pored cena veliki problem predstavljaju i devizni kursevi koji zadaju dodatne probleme izvoznicima. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.950 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 38.203.250,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 254,55%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 266,93%.

Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 17.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 17.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 16.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 16.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 15.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 15.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 14.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 14.11.2017.
Opširnije...
BERZA - Dnevni izveštaj: PREGLED CENA ŽITARICA ZA 13.11.2017.


 
Cene na Produktnoj Berzi u Novom Sadu za: 13.11.2017.
Opširnije...

<< Prethodna ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 ... 15 ... 17 ... 19 ... 21 ... 23 ... 25 ... 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ...  Sledeća >>

:: AgroVizija Portal - Tržište ::