suncokret

Zadrugarstvo

ZAŠTO I KAKO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE (7)
Đorđe Bugarin, Danilo Tomić, Branislav Gulan
 
V NEKA VAŽNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ZADRUGAMA (nastavak)

Pitanje 11
Ko i kako upravlja i rukovodi zadrugom - kakvo je pravo svih, a kakvo pravo pojedinih zadrugara i direktora zadruge?

Odgovor:
Svi zadrugari imaju pravo upravljanja zadrugom. To pravo ostvaruju isključivo na sednicama Skupštine zadruge. Zadruge koje imaju više od 100 članova mogu obrazovati skupštinu na predstavničkom principu koju čine izabrani zadrugari.

Opširnije...
ZAŠTO I KAKO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE (5)
Đorđe Bugarin, Danilo Tomić, Branislav Gulan
 
V NEKA VAŽNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ZADRUGAMA

Pitanje 1
Ako u selu već postoji zadruga, da li treba podneti zahtev za članstvo u toj zadruzi ili treba osnovati novu zadrugu?

Odgovor:

Ako u vašem ili susednom selu postoji zadruga koja uspešno posluje i ostvaruje dobru saradnju sa zemljoradnicima - u njoj podnesite zahtev za članstvo. Kada postanete član, učestvovaćete u radu organa zadruge (u prvo vreme u Skupštini zadruge).

Opširnije...
ZAŠTO I KAKO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE (4)
Đorđe Bugarin, Danilo Tomić, Branislav Gulan

IV. PUT KA UDRUŽIVANJU - KAKO SE OSNIVA ZADRUGA?

Prema Zakonu o zadrugama (Službeni list SRJ, broj 41/96 i 12/98) zemljoradničku zadrugu može osnovati najmanje deset zemljoradnika i drugih fizičkih lica, koji u svojini imaju ili po drugom osnovu koriste zemljište, objekte ili sredstva za rad u poljoprivredi.

Opširnije...
ZAŠTO I KAKO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE (3)
Đorđe Bugarin, Danilo Tomić, Branislav Gulan
 
III. ZADRUŽNI PRINCIPI - ALAT ZA USPEŠNO ZADRUŽNO ORGANIZOVANJE

Prilagođavajući se promenama u svetskoj ekonomiji, na kongresu Međunarodnog zadružnog saveza održanom 1995. godine u Mančesteru (Engleska), usvojeni su zadružni principi kao principi za poslovanje zadruga u svetu u XXI veku.

Opširnije...
ZAŠTO I KAKO SE ORGANIZOVATI U ZADRUGE (2)
Đorđe Bugarin, Danilo Tomić, Branislav Gulan
 
II. ZADRUGE I ZADRUŽNI POKRET U EVROPI

Farmeri i zanatlije u evropskim zemljama odavno su shvatili da se samo međusobno povezani mogu izboriti za svoj bolji položaj, posebno u odnosu na one koji su predstavljali krupni kapital. Zadruge, koje u Evropi i svetu najčešće zovu kooperative, postale su najbolja bra- na za suprotstavljanje interesima velikih i dovođenje malih (robnih proizvođača, davalaca i korisnika usluga) u ravnopravnu pregovaračku poziciju sa velikima.

Opširnije...
:: AgroVizija Portal - Zadrugarstvo ::